Pojeďte s námi za dobrodružstvím!

Norsko 2004

Program

1.den

Odjezd v  poledne z ČR. Tranzit přes SRN.

2.den

V noci nalodění na trajekt do Švédska.

Dopoledne vylodění v přístavu Trelleborgu a přejezd západním pobřežím Švédska do malebného městečka Strömstad.

Popř.  Nocleh u jezera VANERN 

LUND

Jihozápadním Švédskem přes kraje Halland, Västergötland a Bohuslän dorazíme na švédsko-norskou hranici. Zde nás již přivítá první norský fjord Iddefjorden, přes který přejedeme po 420 m dlouhém mostě Svinesundsbron. Lesnatým a jediným převážně rovinatým norským krajem Akershus dorazíme do hlavního města Norska - Oslo. 

3.den

V ranních hodinách přejedeme švédsko-norskou hranici přes krásný fjord Iddefjorden a budeme pokračovat do hlavního města Norska -Oslo. Zde si mimo jiné prohlédneme Amundsenovu a Nansenovu polární loď Fram, známou expozici soch Gustava Vigelanda v parku Frogner a legendární zimní sportoviště Holmenkollen, kde se konaly ZOH 1952. Projdeme se také pěší zónou Karl Johans Gate. Večer odjezd na ubytování.

Prohlídku města zahájíme na poloostrově muzeí Bygdøy. Zde nalezla svůj trvalý domov polární loď Fram, na které se plavili polární dobyvatelé Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnímu a jižnímu pólu, dále vor Kon Tiki, papyrovou loď Ra II Thora Heyerdahla a také tři vikingské lodi staré přes tisíc let. Projdeme se pěší zónou Karl Johans Gate ke královskému paláci - Slottet, trvalému sídlu norského krále a jeho rodiny a večer zajedeme vysoko nad město, na legendární sportoviště - Hollmenkollen (dějiště ZOH 1952). Dokončíme prohlídku v parku Frogner, kde je umístěna velkolepá expozice 212 soch Gustava Vigelanda. Setkáme se zde nejen se symbolem města - Sinnataggen (v překl. Vztekající se chlapeček), ale také s fontánou, monolitem a dalšími sochami tohoto nejznámějšího norského sochaře.

4.den:

Naše cesta vede k Gjøviku si prohlédneme pozoruhodnou víceúčelovou halu Fjellhallen, která je největší civilní stavbou na světě, ukrytou pod povrchem země. Byla vystřílena do rulové hory přímo v centru města. Kolem největšímu norskému jezeru Mjøsa.

V hlavním olympijském městě Lillehammeru (dějiště ZOH 1994 ) navštívíme největší norský skanzen Maihaugen. Pojedeme nejdelším norským údolím Gudbrandsdalen.

odpoledne

Národní park Rondane. Od horské chaty Smuksjøseter se vydáme okružní vyhlídkovou pěšinou kolem hory Vassberget.

Turistika

5.den:

popř. Trondheim

6.den

Tento den zahájíme cestou podél mnoha peřejí a vodopádů divoké řeky Rauma, obklopeni vysokými horskými štíty monumentálního údolí Romsdalen, dojedeme až k největší kolmé stěně Evropy - Trollveggen (v překladu Trolí stěna).

?Odtud uskutečníme celodenní pěší túru po značené turistické cestě kolem vodopádu Stigbotfossen k horskému jezeru Stigbotnvatnet do oblasti hřebenu Trolltindane a vrcholům Trolí stěny. strmými serpentinami Trolí stezky z údolí Isterdalen a zastavíme u úpatí nejvyšší kolmé stěny v Evropě (cca 1 km) Trollveggen (v překl. Trolí stěna).

Pak nás již bude očekávat jeden z nejkrásnějších úseků naší cesty - stoupání 11 serpentinami proslulé Trollstigen (v překladu Trolí stezka). Z horského sedla budeme klesat k hluboké soutěsce Gudbrandsjuvet do oblasti turisticky nejznámějších fjordŮ. Odpoledne uskutečníme vyhlídkovou plavbu po překrásném fjordu Geirangerfjorden, k vodopádŮm Sedm sester, Nápadník a Naděje. . Po prŮjezdu serpentinami známými jako “Orlí stezka“ a přeplutím trajektem přes fjord Norddalsfjorden

peřejí ledovcové řeky Otta

7.den:

Po snídani vystoupáme několik stovek metrů nad hladinu moře, do sedla pod vyhlídku na hoře Dalsnibba (1476 m)

?a kolem jezera Strynevatnet, přes městečko Stryn se dostaneme k jednomu ze splazů největšího ledovce evropské pevniny Jostedalsbreen. Jostedalsbreen je také stejnojmenným národním parkem a obsahuje tolik ledu, co všechny alpské ledovce dohromady.

největšímu ledovci evropské pevniny - Jostedalsbreen (487 km2). Jostedalsbreen je také stejnojmenným národním parkem a obsahuje tolik ledu, co všechny alpské ledovce dohromady. My zde podnikneme celodenní túru k některému z jeho překrásně tyrkysově zbarvených splazů.

Dnešní den strávíme v nejvyšším pohoří Skandinávie Jotunheimen (v překl. Domov obrů). Národní park Jotunheimen s nejvyšší horou Galdhřpiggen (2469 m n.m.) má cca 30 vrcholů vyšších 2300 m n.m. Území NP je nad pásmem lesa a je převáŽně pokryto ledovci, strmými vrcholy a divokými ledovcovými řekami. Celá oblast je jedním z nejpopulárnějších míst pro turistiku v Norsku. Celodenní horská túra - večer návrat na ubytování.

8.den

9.den  - BERGEN  -  de Luxe

10.den

Tyto tři dny strávíme turistikou v oblasti plošiny Hardangervidda a ledovce Folgefonni. Náhorní plošina Hardangervidda je svou rozlohou přes 10 tis. km∑ největší v Evropě a dosahuje výšek v rozmezí 1000-1300 m n.m. Od roku 1981 je vyhlášena národním parkem a na jejím území stále Žije největší nedomestikované stádo sobŮ v Evropě.

My uskutečníme celodenní túru v její západní části. Ledové masivy ledovce Folgefonni leží nedaleko, pokrývají území cca 200 km∑ a my během další celodenní túry navštívíme některý z tyrkysových splazů tohoto třetího největšího ledovce v Norsku. Dále uvidíme v této oblasti impozantní, 165 m vysoký vodopád Lĺtefoss (v překl. Hřmící vodopád), sloupový kostel Rřldal Stavkirke a cestou do městečka Odda ještě mineme další vodopády Espelandsfoss, Vidfoss, Strandsfoss a Tjřdnafoss. V závěru pátého dne se přesuneme podél jezera Suldalsvatnet a fjordu Sandsfjorden do přístavu Nesvik a trajektem přes fjord Jřsenfjorden připlujeme na ubytování do oblasti Preikestolen.

11.den

Dnešní den bude jistě pro většinu jedním z nejkrásnějších z celého zájezdu, protoŽe si zajdeme na velmi známý skalní masiv Preikestolen (v překl. Kazatelna). Kazatelna vystupuje z fjordu do výšky přes 600 m n.m. a fototografie s turisty slunícími se nad propastí u fjordu Lysefjorden nalezneme snad v kaŽdém norském turistickém katalogu. Odpoledne přeplujeme trajektem přes fjord Hřgsfjorden a po jižním okraji kraje Vest Agder dojedeme do přístavu Kristiansand, kde se večer nalodíme na trajekt do Dánska.

večer hodinách příjezd do přístavu Hirtshals

12. den

Následuje celodenní přejezd přes Dánsko a SRN. Příjezd do české republiky v odpoledních hodinách